Menu: Home | Bestuur | Het Koor | Agenda | Nieuws | Cd | Fotos | Gastenboek |

HMK optredens.

HMK optredens.

Meer informatie... »

Het bestuur van het Holtens Mannenkoor

Voorzitter:Theo Teusink
SecretarisHenk Hulsman Tel.0548-366467 | boerendans@planet.nl
Penningmeester:Aren Faasse
Tweede voorzitter/algemeen adjunct:Bennie Aanstoot
Public Relations:Jan Willem Manenschijn
  
Bank:Rabobank: NL84 RABO 0660 1622 10 t.n.v. Holtens Mannenkoor